logo

strona główna E-mail kontakt

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - USŁUGI PRAWNO FINANSOWE - OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI

O F E R U J E M Y :

- Skuteczną windykację należności , bez opłat wstępnych, z pełną obsługą prawną.

- Usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami. Skupujemy wierzytelności, pomagając w ten sposób przedsiębiorcom, których nie stać na opłatę wysokich kosztów procesu, pomagamy zaliczyć trudną wierzytelność w koszty działalności firmy oraz odzyskać podatek VAT.

- Pomoc w uzyskaniu odszkodowań ubezpieczeniowych, występujemy jako pełnomocnik poszkodowanego lub we własnym imieniu jako nabywca prawa do odszkodowania.

- Pełną obsługę w zakresie utworzenia przedsiębiorstwa w każdej formie prawnej, przekształcenia przedsiębiorstwa w inną formę prawną, połączenia, likwidacje przedsiębiorstw.

- Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości lub podań o wszczęcie postępowania naprawczego

- Usługi w zakresie restrukturyzacji, oddłużania, układów pozasądowych z wierzycielami, porozumień i negocjacji.

- Przygotowanie i wdrożenie procedur mających na celu przede wszystkim zabezpieczenie obrotu gospodarczego w przedsiębiorstwie.


OFERTY SPRZEDAŻY:

wierzytelności

spółki

inne

W Z O R Y :

formularze sądowe

umowy

L I N K I :

Ministerstwo Sprawiedliwości

Dziennik Ustaw Monitor Polski


copyright LEXTIS Sp. z o.o.